Kolínským starostou zůstává Vít Rakušan

06.11.2018
V pondělí 5. listopadu 2018 se v přednáškovém sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín uskutečnilo veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů, kteří byli zvoleni v říjnových komunálních volbách.

Dvacet sedm zastupitelů zvolilo nové vedení města Kolína a členy Rady města Kolína. Dále byl zřízen kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva města Kolína.

Pro volební období 2018 -2022 bude Kolín reprezentovat starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín) a místostarostové Michael Kašpar a Michal Najbrt (Změna pro Kolín).

Dvacetisedmičlenné zastupitelstvo zvolilo i Radu města Kolína. Jejími členy se (kromě starosty a místostarostů) stali Petr Král, Pavlína Havlíková, Iveta Mikšíková, Filip Šádek (Změna pro Kolín), Tomáš Růžička (Volba pro Kolín) a Jan Balík (Kolíňáci).
Převzato ODTUD

Aktuálně z Kolínska