Kolínští policisté se zaměřili na kontroly ubytoven

24.09.2018
Zhruba každé tři měsíce kolínští policisté provádějí kontroly v ubytovacích zařízení v teritoriu města Kolín. Cílem je pátrání po osobách hledaných či pohřešovaných. Takovýchto akcí se zpravidla účastní i další subjekty, které dohlíží na dodržování právních předpisů a norem, jako např. hasičský záchranný sbor, městská policie,krajská hygienická stanice, živnostenský úřad, úřad práce, cizinecká policie.
V tomto týdnu bylo zkontrolováno celkem deset ubytoven. Policisty byl zjištěn přestupek dle zákona o návykových látkách. Krajská hygienická stanice zjistila porušení zákona o ochraně veřejného zdraví.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Kolínska